| PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar merancang, melaksana dan memantau program dan aktiviti Kursus Kokurikulum Berkredit dan Pembangunan Pelajar bagi membantu pembentukan sahsiah pelajar seiring dengan hasrat Universiti Putra Malaysia untuk melahirkan graduan yang seimbang dalam pencapaian akademik dan kokurikulum.

Objektif Kursus Kokurikulum Berkredit adalah:-

 1. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam pelbagai konteks dan bentuk komunikasi.
 2. Menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, analitis dan berkebolehan mengaplikasikan pemahaman serta pengetahuan.
 3. Menggalakkan pelajar bekerjasama dengan orang lain dari pelbagai latar belakang, sosiobudaya untuk mencapai matlamat yang sama.
 4. Menggalakkan pelajar berdikari dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan baharu.
 5. Menggalakkan pelajar meningkatkan keupayaan untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko, kreativity dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan pekerjaan.
 6. Menggalakkan pelajar untuk mengamalkan standard moral yang tinggi dalam amalan professional dan interaksi sosial.
 7. Menggalakkan pelajar mengamalkan ciri kepimpinan dalam pelbagai aktiviti.

Muat Turun Dokumen Program Komuniti dan Dokumen Kursu Kokurikulum Berkredit. Klik sini.

Ikuti Kami Di laman sosial berikut:

Facebook   : https://www.facebook.com/pkppupm
Twitter       : https://twitter.com/CSDCUpm
Instagram  : https://www.instagram.com/pkppupm/
Tik Tok.      : https://www.tiktok.com/@pkpp.upm

Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar merancang dan melaksanakan program-program bagi membantu pembentukan sahsiah pelajara seiring dengan hasrat Universiti Putra Malaysia untuk melahirkan graduan yang seimbang dalam pencapaian akademik dan kokurikulum.

Objektif Kursus Kokurikulum Berkredit adalah:-

 1. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam pelbagai konteks dan bentuk komunikasi.
 2. Menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, analitis dan berkebolehan mengaplikasikan pemahaman serta pengetahuan.
 3. Menggalakkan pelajar bekerjasama dengan orang lain dari pelbagai latar belakang, sosiobudaya untuk mencapai matlamat yang sama.
 4. Menggalakkan pelajar berdikari dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan baharu.
 5. Menggalakkan pelajar meningkatkan keupayaan untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko, kreativity dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan pekerjaan.
 6. Menggalakkan pelajar untuk mengamalkan standard moral yang tinggi dalam amalan professional dan interaksi sosial.
 7. Menggalakkan pelajar mengamalkan ciri kepimpinan dalam pelbagai aktiviti.

 

SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN : SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN

Ikuti Kami Di :

Facebook : https://www.facebook.com/CSDCUpm/

Twitter : https://twitter.com/CSDCUpm

Intagram : https://www.instagram.com/csdcupm/ 

Dokumen Fasilitator, Sila muat turun di sini

Maklumat Tenaga Pengajar di sini

Ikuti Kami Di :

Facebook : https://www.facebook.com/CSDCUpm/

Twitter : https://twitter.com/CSDCUpm

Intagram : https://www.instagram.com/csdcupm/ 

WWDbWA2:22:26