EKSA@PKPP | CO-CURRICULUM AND STUDENT DEVELOPMENT CENTRE
» EKSA@PKPP

EKSA@PKPP

Kami pekerja UPM komited mengamalkan budaya organisasi berprestasi tinggi melalui penyediaan persekitaran kerja kondusif serta budaya kerja berinovatif dan kreatif dengan penerapan amalan hijau

We UPM employees are committed to cultivating a high-performance organisational culture through the...more...
Visi Peningkatan kualiti dan produktiviti perkhidmatan dengan persekitaran tempat kerja yang...more...
Meningkatkan imej korporat Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi Menggalakkan aktiviti...more...
Moto “Persekitaran Kondusif Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti “Logo...more...
-sedang dikemas kini-...more...
Panduan Pelaksanaan EKSA UPM...more...
SXFZSAb~