EKSA@PKPP | PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR
» EKSA@PKPP

EKSA@PKPP

Kami pekerja UPM komited mengamalkan budaya organisasi berprestasi tinggi melalui penyediaan persekitaran kerja kondusif serta budaya kerja berinovatif dan kreatif dengan penerapan amalan hijau

Kami pekerja UPM komited mengamalkan budaya organisasi berprestasi tinggi melalui penyediaan...selanjutnya...
Visi Peningkatan kualiti dan produktiviti perkhidmatan dengan persekitaran tempat kerja yang...selanjutnya...
Meningkatkan imej korporat Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi Menggalakkan aktiviti...selanjutnya...
Moto “Persekitaran Kondusif Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti “Logo  ...selanjutnya...
Panduan Pelaksanaan EKSA UPM...selanjutnya...
WWDbVAe:21:11