UTAMA | PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar merancang, melaksana dan memantau program dan aktiviti Kursus Kokurikulum Berkredit dan Pembangunan Pelajar bagi membantu pembentukan sahsiah pelajar seiring dengan hasrat Universiti Putra Malaysia untuk melahirkan graduan yang seimbang dalam pencapaian akademik dan kokurikulum.

Objektif Kursus Kokurikulum Berkredit adalah:-

 1. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam pelbagai konteks dan bentuk komunikasi.
 2. Menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, analitis dan berkebolehan mengaplikasikan pemahaman serta pengetahuan.
 3. Menggalakkan pelajar bekerjasama dengan orang lain dari pelbagai latar belakang, sosiobudaya untuk mencapai matlamat yang sama.
 4. Menggalakkan pelajar berdikari dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan baharu.
 5. Menggalakkan pelajar meningkatkan keupayaan untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko, kreativity dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan pekerjaan.
 6. Menggalakkan pelajar untuk mengamalkan standard moral yang tinggi dalam amalan professional dan interaksi sosial.
 7. Menggalakkan pelajar mengamalkan ciri kepimpinan dalam pelbagai aktiviti.

Muat Turun Dokumen Program Komuniti dan Dokumen Kursu Kokurikulum Berkredit. Klik sini.

Ikuti Kami Di laman sosial berikut:

Facebook   : https://www.facebook.com/pkppupm
Twitter       : https://twitter.com/CSDCUpm
Instagram  : https://www.instagram.com/pkppupm/
Tik Tok.      : https://www.tiktok.com/@pkpp.upm

Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar merancang dan melaksanakan program-program bagi membantu pembentukan sahsiah pelajara seiring dengan hasrat Universiti Putra Malaysia untuk melahirkan graduan yang seimbang dalam pencapaian akademik dan kokurikulum.

Objektif Kursus Kokurikulum Berkredit adalah:-

 1. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam pelbagai konteks dan bentuk komunikasi.
 2. Menggalakkan pelajar berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, analitis dan berkebolehan mengaplikasikan pemahaman serta pengetahuan.
 3. Menggalakkan pelajar bekerjasama dengan orang lain dari pelbagai latar belakang, sosiobudaya untuk mencapai matlamat yang sama.
 4. Menggalakkan pelajar berdikari dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan baharu.
 5. Menggalakkan pelajar meningkatkan keupayaan untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko, kreativity dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan pekerjaan.
 6. Menggalakkan pelajar untuk mengamalkan standard moral yang tinggi dalam amalan professional dan interaksi sosial.
 7. Menggalakkan pelajar mengamalkan ciri kepimpinan dalam pelbagai aktiviti.

 

SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN : SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN

Ikuti Kami Di :

Facebook : https://www.facebook.com/CSDCUpm/

Twitter : https://twitter.com/CSDCUpm

Intagram : https://www.instagram.com/csdcupm/ 

Dokumen Fasilitator, Sila muat turun di sini

Maklumat Tenaga Pengajar di sini

Ikuti Kami Di :

Facebook : https://www.facebook.com/CSDCUpm/

Twitter : https://twitter.com/CSDCUpm

Intagram : https://www.instagram.com/csdcupm/ 

artikel
MEMPERKASA KEMAHIRAN KOMUNIKASI MAHASISWA MELALUI AKTIVITI KOKURIKULUM
DILEMA yang dihadapi oleh pasaran kerjaya tempatan pada ketika ini ialah berlakunya masalah ketidaksepadanan pekerjaan, iaitu kemahiran yang dimiliki oleh graduan dilaporkan tidak selari dengan permintaan dan kehendak para majikan. Ini sekali gus mencetuskan masalah ketidakbolehpasaran graduan serta menyumbang kepada peningkatakan kadar penggangguran negara.
MEMPERKASA KEMAHIRAN KOMUNIKASI MAHASISWA MELALUI AKTIVITI KOKURIKULUM
DARIPADA KELAS KEPADA KOMUNITI: SEMANGAT KEUSAHAWANAN MENGASAH KEMAHIRAN INSANIAH PELAJAR
DARIPADA KELAS KEPADA KOMUNITI: SEMANGAT KEUSAHAWANAN MENGASAH KEMAHIRAN INSANIAH PELAJAR
PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT LAHIR MAHASISWA HOLISTIK
PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT LAHIR MAHASISWA HOLISTIK
Artikel-artikel lain...
berita
AKTIVITI RENANG BERSEMUKA KEMBALI SELEPAS MUSIM COVID
AKTIVITI RENANG BERSEMUKA KEMBALI SELEPAS MUSIM COVID
Aktiviti renang melibatkan Kursus Kokurikulum Berkredit (KKB) akhirnya dilakukan secara bersemuka setelah 4 tahun menjalani musim pandemik yang dijalankan secara maya dan atas talian . Program kalini yang telah dijalankan dengan jayanya melibatkan pelajar Sekolah Seri Serdang, pelajar sekolah rendah dan pelajar Universiti Putra Malaysia (UPM) di Kompleks Renang UPM bersempena Program Komuniti Swim and Safety anjuran KKB QKS2112 Renang Asas Kumpulan 1 dan Kumpulan 2
pengumuman
Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: eJOBS

aktiviti
ikuti kami
fb.png
insta.png
youtube.png
twitter.png
WWDbVAL:21:09